Arah Consulting, d.o.o.,

Večna pot 11,
SI - 1111 Ljubljana
Tel: + 386 1 256 17 23
Faks:+ 386 1 256 17 24
GSM:+ 386 41 610 899
e-pošta: arah.consulting@eunet.si
ID za DDV: SI17832543

Knjižna zbirka Pravo za podjetniško prakso:

 • 1. Janko Arah: Pravno uredjenje društava, privatna i mešovita preduzeća prema jugoslovenskom pravu, soizdajatelj RO “Centar”, 1989
 • 2. Janko Arah: Komentar obrtnega zakona, II. dopolnjena izdaja, 1989
 • 3. Janko Arah: Družba z omejenim jamstvom po jugoslovanskem in avstrijskem pravu; Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach jugoslawischem und österreichischem Recht, 1989
 • 4. Janko Arah: Družba z omejenim jamstvom po jugoslovanskem in avstrijskem pravu, II. dopolnjena izdaja; Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach jugoslawischem und österreichischem Recht; II. ergänzte Auflage, 1989
 • 5. Janko Arah: Družba z neomejeno solidarno odgovornostjo članov po jugoslovanskem in avstrijskem pravu; Die offene Handelsgesellschaft nach jugoslawischem und österreichischem Recht, 1989
 • 6. Janko Arah: Pravna ureditev družb, II. dopolnjena izdaja, 1989
 • 7. Janko Arah: Družba z omejenim jamstvom po jugoslovanskem in avstrijskem pravu, III. dopolnjena izdaja; Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach jugoslawischem und österreichischem Recht, III. ergänzte Auflage, 1990
 • 8. Janko Arah: Komanditna družba po jugoslovanskem in avstrijskem pravu; Die Kommanditgesellschaft nach jugoslawischem und österreichischem Recht, 1990
 • 9. Janko Arah: Pravna ureditev družb, III. dopolnjena izdaja, 1991
 • 10. Janko Arah: Družba z omejenim jamstvom po jugoslovanskem in avstrijskem pravu, IV. dopolnjena izdaja; Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach jugoslawischem und österreichischem Recht, IV. ergänzte Auflage, 1991

Knjižna zbirka Preobrazbe:

 • 1. Metka Arah: Evropska unija, vizija političnega združevanja, 1995
 • 2. Metka Arah: Europska unija, vizija političkog udruživanja, 1995
 • 3. Metka Arah: Evropeiskii sojoz, videnie politićeskogo obljedinenija, soizdajatelja Ekonomika Moskva in Rosinvest Ljubljana, 1998
 • 4. Zbigniew Brzezinski: Izven nadzora, 1995
 • 5. Radovan Vukadinović: Diplomacija, strategija političnih pogajanj, 1995

Knjižna zbirka Golf:

 • 1. Janko Arah: Pravila golfa za ljubiteljske in poklicne golfiste, 1998
 • 2. Janko Arah: Pravila golfa, seštevna igra in igra za jamico, zgibanka, 2001
 • 3. Janko Arah: Leksikon golfa, 2002
 • 4. Janko Arah: Iz sveta golfa I., Vrste golfskih iger in pravila o gibanju žogice, 2006
 • 5. Janko Arah: Iz sveta golfa II., Števna kartica in pravila o olajšavah (20. do 24. golfsko pravilo), 2007
 • 6. Janko Arah: Iz sveta golfa III., Opredelitev temeljnih golfskih pojmov in pravila o igranju z žogico ter o zelenici (12. do 17. golfsko pravilo), 2008
 • 7. Janko Arah: Iz sveta golfa IV., Pravila lepega vedenja in pravila o igri, palicah ter žogici (1. do 5. golfsko pravilo in II. ter III. dodatek), 2009
 • 8. Janko Arah: Iz sveta golfa V., Pravila o igralčevi odgovornosti, vrstnem redu igranja ter o udarjališču (6. do 11. golfsko pravilo) in krajevna pravila (A in B del I. dodatka), 2010
 • 9. Janko Arah: Iz sveta golfa VI., Olajševalne okoliščine in postopek (25. do 28. golfsko pravilo) in tekmovalni pogoji (C del I. dodatka), 2011
 • 10. Janko Arah: Iz sveta golfa VII., Druge vrste iger (29. do 32. golfsko pravilo) in pripomočki in druga oprema (IV. dodatek), 2012
 • 11. Janko Arah: Iz sveta golfa VIII., Tekmovalna komisija (33. golfsko pravilo) in spori in odločitve (34. golfsko pravilo), 2013