Arah Consulting, d.o.o.,

Večna pot 11,
SI - 1111 Ljubljana
Tel: + 386 1 256 17 23
Faks:+ 386 1 256 17 24
GSM:+ 386 41 610 899
e-pošta: arah.consulting@eunet.si
ID za DDV: SI17832543

Svetovanje na področjih:

• civilnega in gospodarskega prava, predvsem na področjih:

  • - prava družb oziroma korporacijskega prava (ustanovitev družbe, statusne spremembe, nakup in prodaja družbe, prenehanje družbe ...);
  • - prava intelektualne lastnine (patenti, blagovne znamke ...);
  • - avtorskega prava (avtorska pogodba, pogodba o naročilu avtorskega dela ...);

• delovnega prava (pogodba o zaposlitvi, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, prenehanje delovnega razmerja, delovno dovoljenje za tujca, dovoljenje za začasno prebivanje v RS ...)

• kadrovsko svetovanje

• davčno svetovanje